Ceník výkonů platný od 1.1.2020

Ceník výkonů platný od 1.1.2020

Výkony odborné

Odborná konzultace pacientky - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 500,-
Gynekologické vyšetření bez ultrazvuku u pacientky - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 600,-
Cytologické vyšetření - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 500,-
Cytologické vyšetření metodou Liquid based cytology (LBC) - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 700,-
Provedení rychlotestu na chlamydie přímo v ambulanci na vlastní žádost 300,-
Provedení stěru z pochvy nebo čípku na kultivační vyšetření nebo HPV na vlastní žádost
(+ přičítá se cena jednotlivých požadovaných vyšetření dle ceníku laboratoře)
300,-
Provedení gravitestu 100,-
Provedení testu na okultní krvácení ve stolici na vlastní žádost přímo v ambulanci 500,-
Zavedení nitroděložního antikoncepce (zdravotnický prostředek vlastní) 1 000,-
Zavedení nehormonálního nitroděložního tělíska (cena je včetně zdravotnického prostředku) 1 500,-
Zavedení nitroděložního systému Mirena (cena je včetně zdravotnického prostředku) 5 500,-
Zavedení nitroděložního systému Levosert (cena je včetně zdravotnického prostředku) 4 000,-
Aplikace intramuskulární injekce na vlastní žádost nebo u nepojištěné (očkovací látka, hormonální preparát) 200,-

 

Ultrazvuková vyšetření

Ultrazvukové vyšetření gynekologické - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 600,-
Provedení prenatálního ultrazvukového screeningu v I.trimestru těhotenství - není hrazeno z prostředků ZP 1 200,-
Provedení prenatálního biochemického screeningu v I.trimestru těhotenství (zahrnuje odběr krve a vyšetření biochemických markerů dle ceníku laboratoře) - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 900,-
Provedení screeningového ultrazvukového vyšetřeni ve II. trimestru těhotenstvi - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 1 000,-
Hodnocení podrobné morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství - není hrazeno z prostředků ZP (detailní hodnocení jednotlivých orgánů s podrobným popisem + určení pohlaví plodu) 1 200,-
Určení pohlaví plodu ultrazvukem ve II.a III. trimestru těhotenství 300,-
Provedení screeningového ultrazvukového vyšetřeni ve III.trimestru těhotenství - na vlastní žádost nebo u nepojištěné 1 000,-
Provedení screeningového ultrazvukového vyšetření růstové restrikce plodu ve 36.- 37.tt - není hrazeno z prostředků ZP 1 200,-
Měření velikosti plodu se stanovení váhového odhadu plodu ultrazvukem kdykoliv v průběhu II. a III. trimestru těhotenství na vlastní žádost nebo u nepojištěné (nejedná se o měření délky plodu) 800,-
4D ultrazvukové vyšetření = 3D vyšetření plodu v pohybu včetně stanovení váhového odhadu, záznamu na DVD a 3D fotografie (26.- 28. týden těhotenství) 1 500,-
Provedení 2D ultrazvukové fotografie 100,-

 

Administrativní výkony

Kompletní sepsání žádosti k umělému přerušení těhotenství (UPT) 800,-
Provedení výpisu z dokumentace na vlastní žádost 200,-
Vystavení potvrzení pro letecké společnosti, vyplnění posudku pro komerční pojišťovny, potvrzení pro zaměstnavatele a jiné podobné administrativní výkony 200,-

 

Služby nehrazené ze ZP – balíček služeb – 800 Kč / 12 měsíců

  • Konzultování pacienta prostřednictvím e mailu, telefonicky
  • Sdělování výsledků prostřednictvím emailu bez nutnosti osobního vyzvednutí
  • Telefonické informování lékařem v případě abnormálních výsledků s konzultací
  • Zajištění receptového servisu (elektronické objednávání a zaslání nejpozději do 24 hodin vyjma dovolených)
  • Objednávání on line přes CGM e services
  • Bezplatné poskytování jednorázových pomůcek (vyšetřovací zrcadla, hygienické pomůcky)
  • Bezplatné vyhotovení kopie lékařských zpráv ze zdravotnické dokumentace na vyžádání pacienta
  • Vystavení potvrzení pro letecké společnosti, vyplnění posudku pro komerční pojišťovny, potvrzení pro zaměstnavatele a jiné podobné administrativní výkony
  • Vystavení a zaslání e receptu na hormonální léčbu z důvodu žádosti o posun menses
  • Vystavení a zaslání e receptu na hormonální léčbu z důvodu žádosti o postkoitální antikoncepci

zohledňuje nadstandartní prostředí, nadstandartní přístrojové a personální vybavení
krevní odběry přímo v ambulanci