Spolupráce

Spolupráce

Ústav pro péči o matku a dítě – akreditované pracoviště, perinatologické centrum, WHO spolupracující centrum, pracoviště IPVZ

Genvia s.r.o. - akreditace ČIA dle ČSN EN ISO 15 189:2013  č. 299/ 2016, certifikována SÚKL podle normy ISO 9001:2000 a §9 Zákona 296/2008 Sb.

Bioptická laboratoř s.r.o. – akreditace ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013 č. 214/2017, držitel akreditace MZ pro screening karcinomu cervixu

Prevedig s.r.o. - akreditace ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013 č. 113/2016

ISCARE I.V.F. a.s. - ISO Certifikace ČSN EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005

GENNET s.r.o. - PRENASCAN - certifikace ČSN EN ISO 9001:2009, akreditace ČSN EN ISO 15189:2007

BREAST UNIT PRAGUE - akreditované pracoviště pro screening a diagnostiku onemocnění prsu

The Fetal Medicine Foundation London UK