Poskytované služby

 • Úvod
 • /
 • Poskytované služby
 • /

Poskytované služby

Porodnictví

 • komplexní prenatální péče o těhotné včetně prenatální diagnostiky
 • expertní ultrazvukové vyšetření - screening a diagnostika vrozených vad plodu v I., II. i III. trimestru (chromozomální a orgánové vady)
 • kombinovaný test v prvním trimestru těhotenství (měření šíjového projasnění – NT - a jiných ukazatelů souvisejících s nejčastějšími chromozomálními vadami – Downův syndrom apod.)
 • echokardiografie plodu
 • včasný záchyt patologických stavů na začátku gravidity (abnormální vývoj plodového vejce, mimoděložní těhotenství)
 • včasný záchyt stavů ohrožujících plod (poruchy růstu plodu, hrozící předčasný porod, poruchy lokalizace placenty, poruchy placentace)
 • 3D, 4D vyšetření plodu na vyžádání
 • prenatální invazivní diagnostika – odběr plodové vody (amniocentéza), choriové tkáně (CVS)
 • v případě nevyhnutelné hospitalizace - zajištění v perinatologickém centru 

Gynekologie

 • komplexní gynekologická péče v celém rozsahu běžné ambulantní péče
 • ultrazvuková diagnostika gynekologických poruch a patologických stavů s možností návrhu jejich řešení
 • v případě nutnosti operačního řešení nebo vysoce specializované péče (urogynekologie, asistovaná reprodukce, senologie) - zajištění na klinickém pracovišti