CVS

CVS

CVS (chorionic villus sampling) znamená odběr vzorku tvořící se placentární tkáně. Jedná se o výkon podobný amniocentéze, s tím rozdílem, že je jehla vedena stěnou břišní do placentární tkáně. Vše se provádí pod ultrazvukovou kontrolou.

Odběr choriové (placentární) tkáně slouží ke stanovení chromozomální výbavy, pohlaví, v některých případech i k jiným genetikem indikovaným vyšetřením.

Lze ho bezpečně provádět od 11. týdne těhotenství.

Riziko samovolného potratu je shodné jako po amniocentéze, tedy o 0,5 % - 1% vyšší oproti obecné populační úrovni.